прочетете повече
прочетете повече

10 дни култура в Шести участък

Визуализация в синьо и жълто на 10 дни култура в Шести участък - програма в сърцето на Габрово.
категории
клиент
Част от проекта: CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region
поръчител
CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region
задание
концепция, организиране и провеждане на програма от събития в Габрово
период
06.2022

Студио Комплект и Община Габрово, партньори в европейски проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG), организират между 17 и 26 юни 2022 десет дни програма от културни събития в сърцето на Габрово. След две години активна работа и напътсвия от различни европейски експерти, включваща изследване на квартала и настоящите нужди на бизнеса и живущите там, реализирането на хакатон с участници от Габрово и страната за извеждането на акценти за развитието на Шести участък, както и формулирането на инструмент за културна кооперация, стигнахме и до кулминацията на този дълъг процес – стойностна и разнообразна като съдържание програма, която въвлича местни и международни институции и културни оператори.

Централният габровски квартал Шести участък е домакин на разнообразни творчески прояви със свободен достъп. Подобен подход цели да разкрие потенциала на локацията да привлича посетители и да е средище за разнообразни активности и междусекторни сътрудничества. На фокус е силата на творческия сектор да захранва с идеи и поводи за благотворна промяна.

В програмата със специфични за мястото активности се включиха: 

- Документален театър – Vox Populli (София): Шест истории от „Шести участък“

- РЕМО Етър (Габрово): Работилница Цветя от беленица и изложба Етнообектив: Еньовден

- Know-How Show-How (София-Амстердам): десетдневна работилница от независимата образователна платформа за изкуство и дизайн. Сградата на НЧ „Будителите 2017“ (бившето помощно училище до пазара)

- Фондация Прочети София (София) – Литературен маршрут в Шести участък, воден от поетесата Албена Тодорова

- Дискусия: Устойчиви практики в дизайна и модата с участието на студио Prasklo (Чехия) и Katalin Huszar (Унгария) в партньорство с Институт Лист

- Въпрос навреме – представяне на резултатите от проекта на NoPoint Atelier. Сборен пункт пред Туристически информационен център в Шести участък.