прочетете повече
прочетете повече

CINEMA: креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион

категории
Събития Работилници
клиент
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
поръчител
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
задание
период
1.7.2020 – 30.11.2022

Студио Комплект е партньор в международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG). Изпълнението на проектните дейности започна през м. юли 2020 и е с продължителност до декември 2022 г.

Проектът поставя във фокус обновяването и активното развитие на изоставени градски зони, особено във вътрешните градски центрове като ключово предизвикателство за социалното сближаване и конкурентоспособността в Дунавския регион. Целта на CINEMA е да преодолее тези предизвикателства с дейното включване на креативните индустрии и да обедини местния бизнес с творческата общност. Често запуснати и занемарени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали, тези градски части крият огромен потенциал, който CINEMA търси да отключи. Нашата основна роля е да вложим експертизата си на консултанти и културни мениджъри в активирането на икономическото предимство на творческите индустрии и да ги въвличем в продуктивен диалог и сътрудничество с всички заинтересовани страни и представители на място. 

CINEMA се впуска в задълбочен труд по три тематични направления, всички свързани с основната - обновяването на централни градски райони. Това са 1/Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи (в Кошице/Словакия и в Решица/Румъния); 2/Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове (тук попада и нашата работа в партньорство с Община Габрово; другите градове са Щутгарт/Германия, Леондинг/Австрия, Камник/Словения); 3/Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии (вРешица/Румъния, в Сомбор/Сърбия и в Балти/Молдова). По всяко направление се подготвят така наречените Пътни карти, които анализират предизвикателствата, силните и слаби страни и начертават възможни развития на всяка локация. Следва извеждането на инструменти, чието приложение тества устойчивостта на идеите и тяхното дългосрочно приложение с цел просперитет на местата.

 • разработване на три пътни карти за подпомагане на оформянето на нови и преструктуриране на стари градски икономики, отговарящи на екологичните и социални предизвикателства на дунавския регион (като съживяване на изоставени сгради и пусти градски центрове);
 • разработване на инструменти и услуги за политици и предприемачи с цел подобряване на капацитета за иновации сред секторите на творческата индустрия и градската икономика със силен акцент върху дейностите на старт-ъпите;
 • тестване на всички инструменти в градската икономика и стартиране на 5 междусекторни колаборативни проекта и създаване на 4 центъра за подкрепа на творческата индустрия;
 • изграждане на устойчива мрежа от ключови участници в градското развитие;
 • подготвяне на набор от напътствия и съвети за транснационална политика, базиращи се на деветте тествани местни плана за действие.

Студио Комплект обединява сили с Община Габрово, за да работим като партньори по второто тематично направление с пилотна локация Шести участък - групова недвижима културна ценност, включена в Зона с концентрация на културно-историческо наследство. В участъка се намира първата търговска улица на Габрово, където през XVIII в. се заселват габровските занаятчии, търговци, чорбаджии. Понастоящем мястото е домакин на различни търговски обекти, услуги и културни паметници. Основната цел е да се създаде благоприятна среда за развитие на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала, като се въвлекат експертизите на представители на творческите индустрии. Амбицията ни като партньори е да допринесем за обогатяването на района с нови търговски дейности и творчески инициативи, и да го превърнем в притегателен център за жителите и посетителите на града.

Партньори: 

CINEMA обединява 22 партньори (16 основни и 6 асоциирани) от 8 държави (Германия, Австрия, Словения, Словакия, България, Румъния, Сърбия и Молдова), които са набелязали конкретни пилотни места в своите региони за изграждане на устойчив начин да превърнат вътрешните градски части в живи и привлекателни зони. Лидер на проекта е Търговско-промишлената палата на Словения, а партньорството включва общини, организации за подкрепа на бизнеса, малки и средни предприятия, творчески агенции и неправителствени организации. Така се гарантира приложението на широк спектър от знания и опит в общата работа на партньорите.

 • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban region (RRA LUR)
 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia LP CCIS (GZS) (водещ партньор)
 • Creative Industry Košice, Словакия
 • Agency for the Support of Regional Development Košice, Словакия
 • Stuttgart Media University, Германия
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation, Германия
 • West Regional Development Agency, Румъния
 • Resita Municipality ERDF PP7 Resita RO, Румъния
 • Studio Komplekt, България
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Австрия
 • Regional Development Agency Backa, Сърбия
 • North Regional Development Agency, Молдова
 • CIMA Consulting and Management, Австрия
 • City of Sombor, Сърбия
 • Община Габрово, България
 • City of Leonding, Австрия

Финансиране:

Обща стойност: 2 249 073,50 евро

Съфинансиране от ЕС: 1 911 712,48 евро

Общ бюджет на Студио Комплект: 118 021 евро

Съ-финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 17 703,21 евро

 

Следете новини за проекта на официалния сайт или на специално подготвената Facebook страница тук.