КOMPLEKT х UNDER THE LINE: KNOW-HOW / SHOW-HOW

Know-How / Show-How си поставя висока цел, а именно да запознае публиката с различни методи и подходи в дизайна и креативните процеси. Участие могат да вземат както дизайнери, студенти,...