СЪДЪРЖАНИЕСтудио Комплект се занимава с контент маркетинг, като измисля цялостна концепция с цел силна, впечатляваща и запомняща се кампания. Чрез правилно подбрани визуални творци и качествено реализирана продукция, Комплект създава събития и представяния с история и устойчивост.

Студио Комплект също така продуцира и осъществява собствени проекти с цел подпомагане и представяне работата на български дизайнери, архитекти и визуални творци.

КОМУНИКАЦИЯСтудио Комплект се грижи за комуникацията и промоцията на работата на български дизайнери, архитекти и визуални творци. Основните дейности на студиото са свързани с подбор и отразяване на новини от съвременната визуална култура от България и света. Студио Комплект поддържа собствена онлайн медия, извършва  редакторска работа и пише за други български и чужди издания. Освен това колективът помага за поддържането на сайтове и социални медии на индивидуални творци, търговски компании и културни организации.
СЪБИТИЯСтудио Комплект се занимава с културен мениджмънт на събития и предлага организационна и кураторска работа за фестивали, изложби, конференции, изложения, работилници, специални проекти и попъп представяния.
© Studio Komplekt 2018. All Rights Reserved.