Screen Shot 2017-12-14 at 9.20.12 AM

МЕЛБА е инициатива, посветена на дизайна, развиваща се в няколко различни формата: онлайн динамичен архив за български дизайн, срещи на живо с представяния на актуални проекти от български визуални творци и годишен фестивал с международно участие в София.
Цел на серията инициативи МЕЛБА е да показват и подкрепят дизайнери, които развиват дисциплината чрез оригинален подход, нови идеи и качествена реализация. МЕЛБА е съвкупност от оригиналност, въображение и индивидуален вкус.
Базиран в София, архивът, срещите на живо и фестивалът покриват изявите на български дизайнери от цял свят с идеята да запознават с работата им, да отворят идеите им към международна публика и възможно най-широка аудитория и да популяризират добрите примери като начин за незабележимо изграждане на усет към дизайна.

През ноември 2018г. сме горди да представим първото издание на МЕЛБА ФЕСТИВАЛ. Фестивалът разкрива, подхранва и свързва разнообразни гледни точки относно дизайна и неговите отражения за развитието на обществото, като поставя на фокус провокативната му сила да създава благотворни искри в ежедневието. Първото издание протича като международен симпозиум и изложба — преглед на български дизайн. Акцентът на фестивала е Международният Симпозиум – събитие, което приветства водещи творчески професионалисти от съвременния европейски дизайн.

Месечната поредица срещи МЕЛБА НА ЖИВО са начин за обмяна на познания, опит, вдъхновение и контакти между местната дизайн общност. В края на март 2018г. дадохме старт на поредицата срещи МЕЛБА НА ЖИВО и подобно на онлайн архива МЕЛБА и тук залагаме на качественото и преднамерено смесване на дизайн сфери.

< архив МЕЛБА НА ЖИВО #3, снимки: Михаил Новаков >

Melba Design Initiatives

Реализацията на МЕЛБА е възможна благодарение на партньорството ни с агенция Next DC (визуална идентичност и дизайн на уеб сайт) и финансовата подкрепа на Столична програма Култура 2017. Портрети – Михаил Новаков.


© Studio Komplekt 2018. All Rights Reserved.