Employees

Employees Element

You can easily add Employees elements to any page you create. Click on Add element and select the Employees Element from the Pop-up window. Before using this element you will have to create the actual Members. It’s as easy as creating a post. When using the Employees element you can also select which employees item to use. See below:
Adriana Andreeva -

Adriana Andreeva

Адриана Андреева е с опит в организирането на творчески събития, журналистика за архитектура и дизайн, куриране на изложби. Нейният професионален интерес винаги е бил свързан с темите дизайн и архитектура и е била редовен контрибутор към печатни и он-лайн медии. Адриана е въвлечена в организирането и програмирането на двата международни фестивала One Design Week и One Architecture Week от самото им създаване през 2008 г. като програмен директор, мениджър и творчески екип. Наред с това тя е селектор на български дизайн под формата на сборни изложби, които са пътували до различни европейски фестивали. Адриана е част от екипа, създал регионалната стратегия на община Габрово, като развива концепцията за сектора дизайн (2013 г).

    Adriana Andreeva -

    Adriana Andreeva

    Адриана Андреева е с опит в организирането на творчески събития, журналистика за архитектура и дизайн, куриране на изложби. Нейният професионален интерес винаги е бил свързан с темите дизайн и архитектура и е била редовен контрибутор към печатни и он-лайн медии. Адриана е въвлечена в организирането и програмирането на двата международни фестивала One Design Week и One Architecture Week от самото им създаване през 2008 г. като програмен директор, мениджър и творчески екип. Наред с това тя е селектор на български дизайн под формата на сборни изложби, които са пътували до различни европейски фестивали. Адриана е част от екипа, създал регионалната стратегия на община Габрово, като развива концепцията за сектора дизайн (2013 г).

    © Studio Komplekt 2015. All Rights Reserved.