СЪДЪРЖАНИЕСтудио Комплект продуцира и осъществява собствени проекти с цел подпомагане и представяне работата на български дизайнери, архитекти и визуални творци.
КОМУНИКАЦИЯСтудио Комплект се грижи за комуникацията и промоцията на работата на български дизайнери, архитекти и визуални творци. Основните ни дейности са свързани с подбор и отразяване на новини от съвременната визуална култура от България и света. Извършваме и редакторска работа. Студио Комплект поддържа собствена онлайн медия, но пише и за други български и чужди издания. Освен това колективът помага за поддържането на сайтове и социални медии на индивидуални творци, търговски компании и културни организации.
СЪБИТИЯСтудио Комплект се занимава с културен мениджмънт на събития и предлага организационна и кураторска работа за фестивали, изложби, конференции, изложения, работилници, специални проекти и представяния и др.
© Studio Komplekt 2015. All Rights Reserved.